• Τμήματα Συνομιλίας - Τα Τμήματα Συνομιλίας έχουν ως στόχο να σας παρέχουν περισσότερη εξάσκηση για να αποκτήσετε τη σιγουριά που χρειάζεστε στον προφορικό λόγο.

    Τα παραπάνω μαθήματα διατίθενται σε επίπεδα Αρχάριοι, Μέσο κατώτερο, Μέσο, Μέσο ανώτερο, Ανώτερο και Ανώτατο.

  • Τμήμα Συνομιλίας και Επαγγελματικά Αλληλογραφία Ανώτερο Επίπεδο - Το παραπάνω τμήμα αφορά ενήλικες που θέλουν να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στον προφορικό λόγο σε συνδυασμό με επαγγελματική αλληλογραφία. Είναι κατάλληλο για επαγγελματίες κάθε ειδικότητας και για όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε διεθνές περιβάλλον όπου η ικανότητα τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο εκτιμάται ιδιαίτερα. Τα παραπάνω μαθήματα είναι κατάλληλα για όσους βρίσκονται σε επίπεδο Β2 ή υψηλότερο.