Αυτός ο κύκλος μαθημάτων αφορά μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία και πρόκειται για εξατομικευμένο ιδιαίτερο μάθημα. Αυτό περιλαμβάνει πολύ καλά οργανωμένο και δομημένο μάθημα, μεθοδευμένη επανάληψη και εξάσκηση, κατάλληλες ασκήσεις για το σπίτι και προπαντός κατανόηση, ενθάρυνση και ένα χαλαρό περιβάλλον κατάλληλο για μάθηση. Οι παραπάνω αρχές και μέθοδοι εφαρμόζονται σε όλα τα μαθήματα μας και έτσι επωφελούνται όλοι οι μαθητές μας.